Hoe het begon


Seed Society India begon onder een boom in een sloppenwijk in Kolkata. Jaiashree Francis en Piyas Dey reden regelmatig langs de sloppenwijk Kalpar slum op weg naar hun werk. Ze vroegen zich iedere keer af of de mensen van deze sloppenwijk wel werden geholpen. Toen ze een keer besloten te gaan kijken, bleek er geen enkele hulp te worden geboden. Terwijl de ouders aan het werk waren, moesten de kinderen voor zichzelf zorgen. De moeders werken meestal als dienstmeisje in de goede buurt rond de sloppenwijk, en de vaders bieden met hun riksja's taxiritten aan in het stadscentrum.

Jaiashree en Piyas trokken zich hun lot aan en zijn begonnen met lesgeven aan de kinderen in de open lucht onder een boom. Sanne Bakker raakte geïnspireerd door het bezoek dat haar zus bracht aan dit project en besloot langs te gaan. Niet lang daarna is Seed Netherlands ontstaan.

Waar staat Seed Society India voor?


De kracht van Seed Society India is de persoonlijke aanpak en de kleinschaligheid. Seed Society India wil de cirkel van armoede doorbreken door vergaande en duurzame oplossingen in een klein aantal gemeenschappen te realiseren en zich daar langdurig aan verbinden. De programma’s van Seed Society India zijn niet alleen op een individu gericht, maar op de gehele gemeenschap.

Seed Netherlands is ontstaan uit zo’n persoonlijke ontmoeting tussen twee personen: Jaiashree en Sanne. Sanne heeft de inspiratie van deze ontmoeting meegenomen naar Nederland en haar directe omgeving erbij betrokken. Zo heeft Seed Netherlands zich als een olievlek verspreid onder mensen die zich persoonlijk verbonden voelen met het werk dat Seed Society India in Kolkata doet. De lijnen met Seed Society India zijn kort.

Sanne: ‘Wat me bij elk bezoek het meeste raakt, zijn de gesprekken met de juffen. Wanneer zij vertellen over hoe het gaat met een kind, wat er speelt, de betrokkenheid, dan geloof ik zó in wat zij doen.’

 

Wat doet Seed Netherlands?


Seed Netherlands heeft ervoor gekozen onderwijs te ondersteunen in de sloppenwijken Kalpar slum en Karunamoyee. Uitgangspunt is de uitspraak: ‘It takes a village to raise a child’. Door in de gehele gemeenschap te investeren in onderwijs is er een grotere kans dat er daadwerkelijk een verandering plaatsvindt.

Kinderen kunnen naar school, omdat hun schoolgeld wordt betaald. Ouders kunnen nieuwe vaardigheden ontwikkelen om zo een baan en een stabieler inkomen te verkrijgen. Deze ondersteuning zal duurzaam worden gecontinueerd.