Kalpar slumIn Kalpar slum wonen ongeveer 150 families. Vanuit Nederland richten we ons op de programma’s van Seed Society India die onderwijs voor kinderen en volwassenen mogelijk maken.

De twee onderwijzeressen Puja en Seema verzorgen samen de programma’s van Seed Society India in deze wijk. Het is een stevig team dat al jaren met grote betrokkenheid in de Kalpar slum werkt. Door hun goede werk heeft Seed Society India er een krachtige plek verworven.

In India betalen ouders zelf voor het onderwijs van hun kinderen. Als een gezin weinig inkomsten heeft, is onderwijs dus vaak niet mogelijk. Door Seed Society India gaan de kinderen naar school en worden de ouders op allerlei manieren ondersteund in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, om zo een beter en stabieler inkomen te krijgen.

De resultaten tot nu toe:

KarunamoyeeIn de zomer van 2015 heeft Seed Society India haar programma’s uitgebreid naar Karunamoyee. Deze sloppenwijk is in dezelfde wijk als Kalpar slum. Er wonen economische vluchtelingen uit Bangladesh. Seed Society India heeft inmiddels een gebouw geplaatst en een begin gemaakt met het geven van onderwijs aan kinderen.

Inmiddels komen er dagelijks zo’n 80 kinderen op het project, waarvan 55 kinderen naar school gaan. In deze sloppenwijk zijn er nog veel tekorten; schoon water, voedsel, onderwijs en licht in de avond. Het doel is dat alle kinderen naar reguliere scholen gaan en dat de omstandigheden voor de gezinnen verbeteren, zoals in Kalpar slum.